ระบบ: ค่ายทหาร

กิจกรรม | 2020-03-22 13:41:46.0

ระบบ: ค่ายทหาร 

เมื่อตัวละครถึงเลเวล 45 จะเปิดระบบกองทัพ ในระบบมีผู้เล่นมากมาย ต่อไปนี้จะเป็นการแนะนำระบบกองทัพให้กับผู้เล่น ในกองทัพท่านสามารถเข้าฟังก์ชั่นต่างๆได้ ประกอบด้วยสร้างสิ่งก่อสร้างและการอัพเกรด, ไร่,ภารกิจค่าย, ผู้กล้าเดินทาง, ลาดตระเวน, เรียนวิทยาการค่าย 

หากอยากสร้างหรืออัพเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆในค่าย ก่อนอื่นต้องเพิ่มเลเวลค่ายหลักก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถอัพเกรดสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้ ยิ่งสิ่งก่อสร้างล้ำหน้ามากเท่าไหร่ ไม้และหินที่ต้องใช้ก็จะมากขึ้นเท่านั้น การอัพเกรดสิ่งก่อสร้างสามารถเพิ่มสเตตัสผู้เล่น และยังอัพเกรดฟังก์ชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกันตามการเพิ่มระดับของสิ่งก่อสร้างด้วย เมื่อถึงเลเวลที่กำหนด รูปร่างของสิ่งก่อสร้างก็อัพเกรดขึ้นด้วยนะ! 

 

 

ไร่ หมายถึง การเพาะปลูก ผู้เล่นสามารถถางไร่ไถนา ปลูกพืชต่างๆในไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ผลผลิตมีกล่องชิ้นส่วนขุนพลส้ม, หิน, ไม้ นอกจากเก็บเกี่ยวของตัวเองแล้ว ยังสามารถใช้ฟังก์ชั่นเยี่ยมเพื่อนเพื่อไปเก็บที่ผลผลิตที่สุกงอมแล้วที่ค่ายของเพื่อน รับรางวัลที่ตรงกัน  

 

ภารกิจค่ายคือเส้นทางที่สำคัญในการเก็บไม้และหิน ดังนั้นทุกวันต้องพยายามทำภารกิจค่ายให้สำเร็จ รีเฟรชภารกิจค่ายทุกวัน เวลา 00:00 น. ภารกิจค่ายแบ่งคุณภาพเป็นฟ้า, เขียว, ม่วง, ส้ม คุณภาพยิ่งสูง รางวัลก็ยิ่งดี ดังนั้นเมื่อพบว่าคุณภาพภารกิจที่รีเฟรชอัตโนมัติต่ำ สามารถเลือกใช้ตำลึงเพื่อรีเฟรชแสดงภารกิจที่ตัวเองต้องการทันทีได้ นอกจากการสำเร็จภารกิจค่ายของตัวเองแล้ว ยังสามารถไปช่วยเพื่อนสำเร็จภารกิจค่ายได้ด้วยฟังก์ชั่นไปเยี่ยมเพื่อน ในขณะที่สำเร็จภารกิจเพื่อน เพื่อนก็สามารถรับรางวัลได้เช่นกัน เนื่องจากจำนวนการช่วยเหลือมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน ดังนั้นจึงต้องการภารกิจคุณภาพสูงในการไปช่วยเหลือนะ ทั้งนี้เพื่อนคนเดียวกันสามารถสำเร็จภารกิจช่วยเหลือได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

 

ผู้กล้าเดินทางเป็นฟังก์ชั่นการทำสงคราม ณ ที่ใดที่หนึ่ง จำนวนสถานที่ที่ทำสงคราม ปลดล็อคตามประตูใหญ่ค่าย สามารถทำสงครามพร้อมกันได้มากที่สุด 6 แห่ง เมื่อทำสงครามต้องส่งขุนพลออกไป 1 คนตามแต่ละที่ และต้องเลือกเวลาการทำสงครามและปริมาณเสบียง เพื่อกำหนดสิ่งที่ได้รับในสงครามสุดท้าย นอกจากนี้การทำสงครามแต่ละครั้งจะได้รับชิ้นส่วนของผู้กล้าเดินทางหรือขุนพลทั้งหมด ทรัพยากรที่เหลือจากการได้รับแล้วมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่เดินทาง 

เรียนรู้สกิลเดินทางสามารถเพิ่มสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางของสถานที่ที่กำหนด แต่ว่าสกิลเดินทางของแต่ละเลเวลนั้น มีเงื่อนไขเวลาในการเดินทาง 

 

 

เปิดสถานที่ลาดตระเวนที่ตรงกันตามเลเวลของลานประลอง ไอเทมที่ของสถานที่ลาดตระเวนแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นสามารถเลือกสถานที่ลาดตระเวนที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขทรัพยากรของตัวเอง เลือกสถานที่ลาดตระเวน 1 แห่งก็สามารถเปิดลาดตระเวนได้แล้ว มีการลาดตระเวนมากที่สุด 40 ครั้ง เมื่อใช้แล้วจะฟื้นฟูสิทธิ์ลาดตระเวน 1 ครั้งในแต่ละชั่วโมง การลาดตระเวนแต่ละครั้งจะสุ่มเหตุการณ์ขึ้นมา เหตุการณ์ที่สุ่มขึ้นมามี 4 แบบ ได้แก่ศัตรูที่แข็งแกร่ง, กล่องสมบัติ, ร้านเมฆาเลื่อนลอยและวงล้อแปดทิศ 

ศัตรูที่แข็งแกร่ง เพียงต้องเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งก็จะสามารถรับบันทึกศัตรูที่แข็งแกร่งนี้ บันทึกจะใช้สำหรับเปิดใช้งานหนังสือโบราณ การเปิดใช้งานหนังสือโบราณได้รับโบนัสสเตตัสขุนพล 

กล่องสมบัติ เพียงต้องลาดตระเวนหากล่องสมบัติ ก็จะได้รับรางวัลในกล่องสมบัติ รางวัลในกล่องสมบัติเกี่ยวข้องกับสถานที่ลาดตระเวน 

ร้านเมฆาเลื่อนลอย ทันทีที่ลาดตระเวนพบร้านค้า ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อไอเทมที่ตัวเองต้องการจากร้านค้าได้ ร้านเมฆาเลื่อนลอยจะอยู่ 1 ชั่วโมง ใน 1 ชั่วโมงนี้ ผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมได้ 

วงล้อแปดทิศ จะได้รับโอกาสหมุนวงล้อ 1 ครั้ง ถ้าโชคดีจะได้รับรางวัลมูลค่าสูง เช่น บันทึกจากวงล้อแปดทิศ ตำลึง 

 

 

วิทยาการค่าย ผู้เล่นสามารถเรียนวิทยาการค่ายได้จากที่นี่ ปัจจุบันในวิทยาการค่ายมีวิทยาการสเตตัส เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถเพิ่มค่าสเตตัสของขุนพลให้เพิ่มขึ้นได้ ถ้าอยากเรียนวิทยาการที่แข็งแกร่งมากขึ้นก็ต้องเพิ่มเลเวลแผนกพาหนะทหาร ในอนาคตจะมีการเปิดวิทยาการประเภทต่างๆอีกมาก โปรดรอดู!