ระบบ: แย่งชิงสายแร่

กิจกรรม | 2020-03-22 12:57:12.0

ระบบ: แย่งชิงสายแร่ เงื่อนไขการเปิด: ต้องถึง LV 43 จะเปิดฟังก์ชั่นนี้ได้ และจะเปิดเฉพาะวันอังคารและพฤหัส เวลา 12:00 และ 20:00 น

รางวัล 

- เงินจำนวนมาก (เพื่ออัพเกรดอุปกรณ์) และ กล่องอุปกรณ์ต่างๆ (ตามจำนวนชั่วโมงของสายแร่) 

- ถ้ายังไม่ถึงขั้น 8 ชม. หรือ 16 ชม. หรือ 24 ชม. แต่โดนผู้เล่นคนอื่นมาแย่ง รางวัลจะเป็นเงินและกล่องสมบัติตามจำนวนชั่วโมงที่เล่นถึง 

 

วิธีเล่น 

- ผู้เล่นแต่ละคนจะได้แย่งชิงสายแร่จำนวนสูงสุดเป็น 2 อัน (ธรรมดาและขั้นสูงอย่างละ 1) 

- สามารถแย่งชิงสายแร่ที่มีอยู่ ยังไม่มีใครแย่ง หรือแย่งของผู้เล่นคนอื่นก็ได้ 

- หลังจากที่หมดเวลาเก็บสายแร่ หรือโดนผู้เล่นคนอื่นแย่ง จะได้รับของรางวัล 

- ของรางวัลที่ได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 

  • เวลาเก็บสายแร่: 8 ชม. (ฟรี), 16 ชม. (10 ทอง), 24 ชม. (20 ทอง) 

  • ประเภทของสายแร่: 

  • สายแร่ธรรมดา หิน < เหล็ก < สำริด < เงิน < ทอง < เพชร 

 

  • สายแร่ขั้นสูง: บุก < เหล็ก < สำริด < เงิน < ทอง < เพชร < อุกกาบาต